مینی لودر

<h1 dir="rtl"><span style="font-size:14px">در تجارت 21 می بینید یا درج میکنید آگهی های مربوط به</span><strong><span style="font-size:14px"> خرید فروش واجاره&nbsp;<a href="http://tejarat21.com/property_brands.php?propertyid=27" target="_blank"><span dir="ltr"><big><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">مینی لودر بابکت |&nbsp;مینی لودر هیوندای |&nbsp;مینی لودر کاترپیلار |&nbsp;مینی لودر نیوهلند |&nbsp;مینی لودر دوسان |&nbsp;مینی لودر سانوارد |&nbsp;مینی لودر هپکو |&nbsp;مینی لودر دراج |&nbsp;مینی لودر کارتر|&nbsp;مینی لودر لیوگانگ | مینی لودر دلتا</span></span></big></span></a></span></strong><br /> <span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="background-color:#000000"><a href="http://tejarat21.com/property_brands.php?propertyid=27" target="_blank"><span style="color:#ffffff">مینی لودر | اسکیدلودر</span></a><span style="color:#ffffff">&nbsp;چیست؟</span></span></strong></span></span></h1> <h3 dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>مینی لودر</strong> از پرکاربردترین دستگاه های مورد نیاز در شهرها و روستاها می باشد که با قابلیت های فراوان میتواند سهم زیادی در خدمات رسانی داشته باشد. به جز <strong>باکت </strong>استاندارد دستگاه، برخی از تجهیزاتی که روی <strong>مینی لودر ها </strong>نصب می شوند &nbsp;عبارتند از <strong>جاروب ، برف روب،ترنچر، پیکور یا چکش هیدرولیکی و...</strong></span></span></span></h3>

فیلتر:
180 مورد