جرثقیل ماشینی

<h1 dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">در تجارت 21 می بینید یا درج میکنید آگهی های مربوط به <strong>خرید فروش و اجاره&nbsp;جرثقیل های ماشینی ( موبایل کرین ) با برندهای جرثقیل کاتو Kato | جرثقیل تادانو&nbsp;Tadano |&nbsp;جرثقیل گرو&nbsp;Grove | جرثقیل ترکس&nbsp;Terex | جرثقیل کبلکو Kobelco | جرثقیل &nbsp;پی اند اج&nbsp;P&amp;H | جرثقیل &nbsp;سانی&nbsp; SANY|&nbsp; جرثقیل &nbsp;زوم لایون Zoomlion | چرثقیل پشت کامیونی</strong></span></span></h1> <h2 dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><strong>جرثقیل ماشینی موبایل کرین |&nbsp;Mobile crane چیست ؟</strong><br /> <strong>جرثقیل ماشینی یا موبایل کرین</strong> یکی از پرکاربردترین جرثقیل ها است که به علت قابلیت جابجایی راحت در کمترین زمان و بدون نیاز به شرایط نصب تخصصی و استقرار آن مورد توجه فعالان این عرصه است.&nbsp;<strong>جرثقیل</strong> های نصب شده روی دستگاه حامل، عموماً باعناوین<strong> ( جرثقیل های کامیونی )،( جرثقیل های معمولی ) ،( جرثقیل های متحرک )&nbsp;</strong>و غیره هم به کار می روند.&nbsp;<strong>جرثقیل ماشینی</strong> را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم نمود <strong>بخش اول تراک یا &nbsp;کشنده . بخش دوم جرثقیل هیدرولیک</strong></span></span></h2>

فیلتر:
693 مورد

جرثقیل ماشینی