کوپلرو اتصالات مکانیکی میلگرد سایر ماشین آلات لوازم صنعتی

ساخت و طراحی پمپ سلوود (پمپ خودمکش ) سایر ماشین آلات سایر ماشین آلات

پارچه فیلتر پرس منوفلامنت سایر ماشین آلات لوازم صنعتی

فیلترپرس ممبران چمبر اتوماتیک و دستی KSP سایر ماشین آلات ماشین آلات صنعتی

گرم کن روغن سایر ماشین آلات نفت و پتروشیمی