مقالات مرتبط

ادامه مطلب
ادامه مطلب
سنگ وكاربرد آن

سنگ وكاربرد آن

● سنگ ساختمانی سنگ جسمی است طبیعی که از اجتماع یک یا چند کانی تشکیل ...

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
معرفی گریدر

معرفی گریدر

گریدر برای تنظیم شیب و شکل دادن به شیبها و تسطیح دامنه خاکریزیها وخاک ...

ادامه مطلب
برخی از ماشین آلات سنگین

برخی از ماشین آلات سنگین

انواع اسکريپرهااسکريپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسيم ميشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده ...

ادامه مطلب
معرفی لودر

معرفی لودر

همانطور كه از نام آن مشخص است، ماشيني است كه براي بارگيري مواد استفاده ...

ادامه مطلب
ادامه مطلب